Phong thủy phòng làm việc tuổi mẹo hướng bắc

Vì vậy, hiểu rõ những ảnh hưởng của việc bài trí sẽ giúp bạn bố trí phòng làm việc một cách hợp lý và cân đối, từ đó tạo ra trường năng lượng tích cực giúp công việc và cuộc sống được tốt hơn. 

Theo Phong Thủy Bát Trạch chánh tông, bàn làm việc nên đặt Tọa Cát Hướng Cát. Nếu không thể đặt vị trị Cát thì có thể đặt tại Hung nhưng nên hướng Cát (lưu ý hướng bàn làm việc là hướng nhìn của người ngồi làm việc, tính phương vị bàn làm việc theo tâm phòng làm việc)
phong thủy nội thất
Nam mệnh:
 • Sinh năm 1987 (năm Đinh Mão)
 • Niên mệnh Hỏa (Lư Trung Hỏa - Lửa trong lò)
 • Quẻ mệnh Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh
  Phân tích các hướng đặt bàn viết theo tuổi gia chủ
  Lưu ý: các nội dung dưới đây được cung cấp miễn phí nên khá sơ lược. Những yếu tố chưa được xét đến bao gồm:

  - Mối tương quan giữa sao Bát Trạch và sao Huyền Không theo quy luật Ngũ hành sinh khắc
  - Mối tương quan giữa sao Bát Trạch, Huyền Không và sơn bàn, hướng bàn theo quy luật Ngũ hành sinh khắc
  - Các sơn vị và sao sơn vị trong chòm sao Phúc Đức (nhị thập tứ tinh)
  - Các yếu tố hình thế tác động tới bàn làm việc: vệ sinh, cửa đi, cửa sổ,...
  - Ảnh hưởng của trường khí đạo, di chuyển của sinh khí, tà khí trong thư phòng
  - Các phép trong Phong thuỷ Huyền Không: Tọa thật triều hư, Tọa không triều mãn, Ngũ quỷ vận tài, Âm dương hợp thập, Thiên địa sinh thành, Tam ban xảo quái, Thành môn...
  - Lập tiểu phi tinh đồ xem xét vị trí bàn viết tại cung sơn vị
  - Hướng nhà chưa được tính chi tiết độ trên đồ bàn Bát Quái nên chưa đảm bảo độ chính xác.

  Để được tư vấn một cách chuyên sâu nhất, đảm bảo Phong Thuỷ toàn diện cho ngôi nhà ở cả đời của quý khách.
  1. Bàn viết Tọa Bắc:
  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tứ Lục thuộc Mộc, đây là một Bình tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  1.1. Bàn viết tọa Bắc hướng Bắc: 

  6.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  1.2. Bàn viết tọa Bắc hướng Đông Bắc: 

  5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  1.3. Bàn viết tọa Bắc hướng Đông: 

  7.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  1.4. Bàn viết tọa Bắc hướng Đông Nam: 

  7.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  1.5. Bàn viết tọa Bắc hướng Nam: 

  7/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  1.6. Bàn viết tọa Bắc hướng Tây Nam: 

  5/10 điểm

  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  1.7. Bàn viết tọa Bắc hướng Tây: 

  5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  1.8. Bàn viết tọa Bắc hướng Tây Bắc: 
  2. Bàn viết Tọa Đông Bắc:
  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  2.1. Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Bắc: 

  2.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  2.2. Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Đông Bắc: 

  1/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  2.3. Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Đông: 

  3.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  2.4. Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Đông Nam: 

  3.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  2.5. Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Nam: 

  3/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  2.6. Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Tây Nam: 

  1/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  2.7. Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Tây: 

  1/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  2.8. Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Tây Bắc: 

  1/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  3. Bàn viết Tọa Đông:
  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Theo Huyền Không, phương Đông vào vận 8 được phi tinh sao Lục Bạch thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  3.1. Bàn viết tọa Đông hướng Bắc: 

  9/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  3.2. Bàn viết tọa Đông hướng Đông Bắc: 

  7.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  3.3. Bàn viết tọa Đông hướng Đông: 

  10/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  3.4. Bàn viết tọa Đông hướng Đông Nam: 

  10/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  3.5. Bàn viết tọa Đông hướng Nam: 

  9.5/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  3.6. Bàn viết tọa Đông hướng Tây Nam: 

  7.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  3.7. Bàn viết tọa Đông hướng Tây: 

  7.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  3.8. Bàn viết tọa Đông hướng Tây Bắc: 

  7.5/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  4. Bàn viết Tọa Đông Nam:
  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích thuộc Kim, đây là một Bình tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  4.1. Bàn viết tọa Đông Nam hướng Bắc: 

  7.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  4.2. Bàn viết tọa Đông Nam hướng Đông Bắc: 

  6/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  4.3. Bàn viết tọa Đông Nam hướng Đông: 

  8.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  4.4. Bàn viết tọa Đông Nam hướng Đông Nam: 

  8.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  4.5. Bàn viết tọa Đông Nam hướng Nam: 

  8/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  4.6. Bàn viết tọa Đông Nam hướng Tây Nam: 

  6/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  4.7. Bàn viết tọa Đông Nam hướng Tây: 

  6/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  4.8. Bàn viết tọa Đông Nam hướng Tây Bắc: 

  6/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  5. Bàn viết Tọa Nam:
  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinh sao Tam Bích thuộc Mộc, đây là một Bình tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  5.1. Bàn viết tọa Nam hướng Bắc: 

  7/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  5.2. Bàn viết tọa Nam hướng Đông Bắc: 

  5.5/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  5.3. Bàn viết tọa Nam hướng Đông: 

  8/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  5.4. Bàn viết tọa Nam hướng Đông Nam: 

  8/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  5.5. Bàn viết tọa Nam hướng Nam: 

  7.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  5.6. Bàn viết tọa Nam hướng Tây Nam: 

  5.5/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  5.7. Bàn viết tọa Nam hướng Tây: 

  5.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  5.8. Bàn viết tọa Nam hướng Tây Bắc: 

  5.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  6. Bàn viết Tọa Tây Nam:
  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  6.1. Bàn viết tọa Tây Nam hướng Bắc: 

  2.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  6.2. Bàn viết tọa Tây Nam hướng Đông Bắc: 

  1/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  6.3. Bàn viết tọa Tây Nam hướng Đông: 

  3.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  6.4. Bàn viết tọa Tây Nam hướng Đông Nam: 

  3.5/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  6.5. Bàn viết tọa Tây Nam hướng Nam: 

  3/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  6.6. Bàn viết tọa Tây Nam hướng Tây Nam: 

  1/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  6.7. Bàn viết tọa Tây Nam hướng Tây: 

  1/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  6.8. Bàn viết tọa Tây Nam hướng Tây Bắc: 

  1/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  7. Bàn viết Tọa Tây:
  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Theo Huyền Không, phương Tây vào vận 8 được phi tinh sao Nhất Bạch thuộc Thủy, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  7.1. Bàn viết tọa Tây hướng Bắc: 

  5.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  7.2. Bàn viết tọa Tây hướng Đông Bắc: 

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  7.3. Bàn viết tọa Tây hướng Đông: 

  6.5/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  7.4. Bàn viết tọa Tây hướng Đông Nam: 

  6.5/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  7.5. Bàn viết tọa Tây hướng Nam: 

  6/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  7.6. Bàn viết tọa Tây hướng Tây Nam: 

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  7.7. Bàn viết tọa Tây hướng Tây: 

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  7.8. Bàn viết tọa Tây hướng Tây Bắc: 

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  8. Bàn viết Tọa Tây Bắc:
  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Cửu Tử thuộc Hỏa, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  8.1. Bàn viết tọa Tây Bắc hướng Bắc: 

  5.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương khắc với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Hung
  8.2. Bàn viết tọa Tây Bắc hướng Đông Bắc: 

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  8.3. Bàn viết tọa Tây Bắc hướng Đông: 

  6.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  8.4. Bàn viết tọa Tây Bắc hướng Đông Nam: 

  6.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương sinh với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Cát
  8.5. Bàn viết tọa Tây Bắc hướng Nam: 

  6/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  8.6. Bàn viết tọa Tây Bắc hướng Tây Nam: 

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  8.7. Bàn viết tọa Tây Bắc hướng Tây: 

  4/10 điểm


  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  8.8. Bàn viết tọa Tây Bắc hướng Tây Bắc: 

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
  Các nguyên tắc trong việc bài trí phòng làm việc
  Một số lưu ý về vị trí đặt bàn làm việc:
  + Bàn phải hướng ra cửa, nhưng không đối diện thẳng với cửa phòng
  + Sau lưng người ngồi phải có một điểm tựa (có thể là tường, tủ, ...)
  + Không nên quay mặt vào tường hoặc quay lưng ra cửa phòng
  + Không nên đặt bàn ở trung cung, tức chính giữa phòng
  + Không đặt bàn nơi góc nhọn, góc khuất, cuối hành lang, lối đi
  + Không đặt bàn ngay trước cột vuông hay dưới xà ngang
  + Không đặt bàn hướng ra toilet hoặc cầu thang
 • kiến thức phong thủy người tuổi mẹo
 • Ngoài ra cần lưu ý các nguyên tắc khác như sau:

  +Tủ sách cần đặt theo nguyên tắc "Thư đài tọa cát, thư quỹ tọa hung" nghĩa là bàn viết (thư đài) nên đặt ở phương vị cát lợi, tủ sách (thư quỹ) nên đặt những phương vị không cát lợi để trấn át hung sát.

  + Kích thước bàn làm việc nên cân xứng với các vật dụng trên bàn, không nên quá chật làm giảm hưng phấn làm việc, cũng không nên quá rộng tạo cảm giác bất ổn.

  + Nên đặt trên bàn làm việc một cột thuỷ tinh, có tác dụng ngưng tụ năng lượng trong không gian về một điểm, tăng khả năng tư duy.

  + Chồng hồ sơ bên trái nên cao hơn bên phải.

  + Nên đặt điện thoại ở các hướng tốt để kích thích năng lượng làm việc.

  + Đặt một bình hoa tươi ở phía Đông bàn làm việc, giúp tạo năng lượng dương rất tốt, khuyến khích bạn hăng say làm việc.

  + Đặt một cây nhỏ tươi tốt ở góc Đông Nam của bàn làm việc để thu hút tài lộc và sự thăng tiến. Tuy nhiên cần tránh cây xương rồng hoặc các cây có lá sắc nhọn. Để đem lại những điều tốt đẹp, hoa và cây cảnh cần tươi và sum suê. Nếu cây chết, hãy bỏ ngay và thay bằng một cây khác. 

  + Đặt một miếng pha lê tròn ở góc Tây Nam của bàn làm việc để tạo sự hoà đồng giữa bạn với các đồng nghiệp

  + Các loại đèn nên đặt ở hướng Nam của bàn làm việc, nhằm cung cấp năng lượng chủ về tên tuổi và danh tiếng cho bạn

  + Tất cả các thiết bị văn phòng bằng kim loại (như máy tính) nên đặt ở hướng Tây hoặc Tây Bắc của bàn làm việc, nhớ rằng phải đặt vật thấp ở bên phải và vật cao ở bên trái.

  + Đặt các tượng giả cổ màu đỏ hoặc màu tía ở góc Đông Nam của bàn tượng trưng cho sự giàu có.

  Cuối cùng, cần nhớ rằng, quan trọng hơn hết là bàn làm việc phải thật sự sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng, để sinh khí luân chuyển, tránh các dòng khí bị ngưng trệ. Bản thân điều đó thôi, đã tạo cho người sử dụng một cảm giác thật dễ chịu, một tinh thần thật sảng khoái. Và tinh thần phải sảng khoái thì mới làm việc tốt được. Âu đó cũng là ý nghĩa cao nhất của Phong Thuỷ !
 • 5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Hỏa của thân chủ, Bình
 • • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.

 • >> Xem thêm bài viết dịch vụ thiết kế nội thất văn phòng: http://hoangminhdecor.com/thiet-ke/thiet-ke-noi-that-van-phong-i57

Các tin khác

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường