1 công đất bằng bao nhiêu m2?

Công đất là đơn vị đo diện tích đất nông – lâm nghiệp, 1 công đất bằng bao nhiêu sào, m2, hecta? 1 công đất Nam Bộ = 1296 m2 = 1/10 mẫu, công đất = 0.1296 ha.

Công đất là gì?

Công đất là đơn vị đo diện tích đất nông – lâm nghiệp cổ phổ biến ở các tỉnh Miền Nam, ít dùng ở các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung.

Bắc Bộ và Trung Bộ dùng đơn vị Sào thì Nam Bộ dùng đơn vị công đât. Giống như Sào, 1 mẫu Băc Bộ bằng 10 sào thì 1 mẫu Nam Bộ cũng bằng 10 công đất. Tuy nhiên giữa công đất và sào có sự khác nhau về diện tích nên mẫu Bắc Bộ và Nam Bộ cũng không giống nhau.

1 cong dat

1 công đất bằng bao nhiêu m2, bao nhiêu mẫu, bao nhiêu hecta?

Theo Nghị định 86/2012/ND-CP về Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của luật đo lường:

1 công đất Nam Bộ = 1296 m2 = 1/10 mẫu

Một số nơi sử dụng 1 công = 1000 m2 tuy nhiên quy định chuẩn thì 1 công phải tương đương 1296 m2. Người ta gọi 1 công 1000 m2 gọi là công nhỏ, 1 công 1296 m2 gọi là công lớn.

1 công đất = 0.1296 ha (do 1 ha = 10 000 m2)

Bảng tra cứu chuyển đổi công đất Nam Bộ sang mét vuông, hecta

Công đất Nam BộMét vuôngHecta
112960.1296
225920.2592
338880.3888
451840.5184
564800.648
677760.7776
790720.9072
8103681.0368
9116641.1664
10129601.296

Hy vọng bài viết đã giúp các bạn nắm được công đất có diện tích như thế nào, 1 công đất bằng bao nhiêu m2, bao nhiêu ha.

Xem thêm:1 sào bằng bao nhiêu m2?

Sau khi tìm hiểu về đưn vị công đất, chắc hẳn các bạn cùng Hoàng Minh Decor nắm rõ về đơn vị này rồi nhỉ !