1 mm

1 mm bằng bao nhiêu cm?

Milimet ký hiệu mm là đơn vị đo độ dài phổ biến hiện nay thuộc đơn vị đo chiều dài thuộc hệ mét. Vậy 1 mm, 1 micromet bằng bao nhiêu cm, m,  inch, dm,  nanomet, hm, km? Milimet (mm) được ứng…
1 li

1 Li bằng bao nhiêu mm?

Li là tên gọi khác của milimet đơn vị đo chiều dài thuộc hệ mét, được sử dụng bởi Văn phòng Cân đo Quốc tế và nằm trong hệ đo lường quốc tế SI. 1 mm tương đương một phần trăm của…
1 km bằng bao nhiêu m

1 km bằng bao nhiêu m?

Kilomét ký hiệu km là đơn vị đo khoảng cách độ dài thông dụng. Vậy 1 km bằng bao nhiêu m, bằng bao nhiêu cm, bao nhiêu dm, hm, mm? Hoàng Minh Decor sẽ giúp các bạn giải quyết đơn vị chuyển đổi…
1 hectomet

1 hm bằng bao nhiêu m?

Héctômét (hm) là đơn vị đo lường trong hệ đo lường Quốc tế. Vậy 1 hm bằng bao nhiêu m, bằng bao nhiêu cm, mm, dm, km? Cùng Hoàng Minh Decor tìm hiểu về đơn vị và bảng chuyển đổi đơn vị hm…
1 Feet

1 Feet bằng bao nhiêu m?

Đơn vị đo lường Feet ký hiệu (ft) còn khá xa lạ trong hệ thống đo lường tại Việt Nam. Vậy 1 feet bằng bao nhiêu m,  cm, inches, km? Hoàng Minh Decor sẽ giải đáp thắc mắc về đơn vị feet giúp…
1 cm bằng bao nhiêu mm

1 dm bằng bao nhiêu cm?

Deximet (dm) cùng với mét, centimet là những đơn vị đo độ dài khoảng cách thông dụng. Vậy 1 dm bằng bao nhiêu cm, bằng bao nhiêu mm, inch, m, ft, km? Hãy cùng hoangminhdecor.com tìm hiểu cách chuyển đổi…
don vi do luong

1 cm bằng bao nhiêu mm?

Centimet là đơn vị đo lường khoảng cách độ dài phổ biến ở khoảng cách ngắn và vừa. Vậy 1 cm hay 1 phân bằng bao nhiêu mm, bao nhiêu m, inch, dm, km? Hãy cùng Hoàng Minh Decor tham khảo các thông tin…