1 m2 bằng bao nhiêu?

Mét vuông (m2) là đơn vị đo diện tích được sử dụng bởi Văn phòng Cân đo Quốc tế, m2 có nguồn gốc  từ Hệ đo lường quốc tế SI. 1 m2 bằng bao nhiêu ha, bằng bao nhiêu dm2, cm2, mm2, km2  là thắc mắc của nhiều người trong việc quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích trên. Hãy cùng  Hoàng Minh Decor tìm hiểu về các đơn vị này và cách quy đổi nhé.

1 m2 bằng bao nhiêu ha, bằng bao nhiêu cm2, dm2, mm2, km2 ?

1 m2 = 1 000 000 mm2 ; 1mm2 = 1 x 10-6  m2

1 m2 = 10 000 cm2 ; 1 cm2 = 0.0001 m2

1 m2 = 100 dm2 ; 1 dm2 = 0.001 m2

1 m2 = 0.0001 ha ; 1 ha = 10 000 m2

1 m2 = 1 x 10-6 km2 ; 1 km2 = 1 000 000 m2

Xem thêm:

1m2 bằng bao nhiêu

Bảng tra cứu chuyển đổi từ mét vuông sang cm2 và hecta

Mét vuôngCm2Hecta
1100000.0001
2200000.0002
3300000.0003
4400000.0004
5500000.0005
6600000.0006
7700000.0007
8800000.0008
9900000.0009
101000000.001

So sánh m và m2 và m3 – Mét và mét vuông và mét khối

M là đơn vị đo độ dài, m2 là đơn vị đo diện tích và m3 là đơn vị đo thể tích. Mặc dù m2 và m3 là có nguồn gốc từ m và lấy m làm chuẩn nhưng m, m2, m3 là 03 loại đơn vị khác nhau vì vậy không thể quy đổi được.

Xem thêm: 1 mm2, 1 cm2 bằng bao nhiêu?