Bar nhà hàng Teatro Club Phú Quốc

Hoàng Minh Decor thiết kế Bar nhà hàng Teatro Club Phú Quốc

CĐT: Công ty CP TM & PT Du lịch Teatro

Địa chỉ: Tổ hợp giải trí Central Village, trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc, Kiên Giang

Quy mô: hơn 3.600m2

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc Bar nha hang Teatro Club Phu quoc Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc Bar nha hang Teatro Club Phu quoc Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc

Bar nha hang Teatro Club Phu quoc