Thiết kế văn phòng dược phẩm Thuận Đức Pharmacity, 150m2, Bình Chánh, TPHCM

Hoàng Minh Decor thực hiện thiết kế văn phòng dược phẩm Thuận Đức Pharmacity với diện tích 150m2, tại biệt thực số 10m bằng lăng 2, Bình Chánh, TPHCM theo phòng cách hiện đại.

Thông tin công trình:

Tên dự án: VĂN PHÒNG DƯỢC PHẨM THUẬN ĐỨC PHARMACITY 150m2

Địa chỉ: BIỆT THỰ SỐ 10, BẰNG LĂNG 2, BÌNH CHÁNH, TP HCM

CĐT: CHỊ TRINH

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

THIET-KE-VAN-PHONG-DUO-CPHAM-THUAN-DUC-PHARMACITY

Tìm hiểu dịch vụ thiết kế văn phòng công ty của chúng tôi: Tại đây !